Татар теле буенча олимпиадаларга әзерлек

Татар төркемнәренең 11 нче сыйныфы укучылары өчен татар теленнән олимпиада сораулары (2004-2005 уку елы)

Тарханова Гүзәлия 4 февраль, 2012 - 19:16

I. Тест.

1. Патша, морза, кенәз, тәхет, алпавыт нинди сүзләргә керә?

а) диалекталь;

б) неологизмнар;

в) архаизмнар;

г) тарихи сүзләр.

Татар мәктәбенең 11 нче сыйныфы өчен татар теленнән олимпиада биремнәре (2008-2009 уку елы)

Тарханова Гүзәлия 22 гыйнвар, 2012 - 22:05

1. Җөмләләргә морфологик-синтаксик анализ ясагыз.

1) Сал да мине ап-ак биләвеңә

    Бишек җыры җырла, карурман! (Р. Вәлиев)

11 нче татар сыйныфы өчен татар теленнән олимпиада биремнәре (2003-2004 уку елы)

Тарханова Гүзәлия 22 гыйнвар, 2012 - 22:04

1. Пенза, Саратов, Тамбов өлкәләрендә, Оренбург өлкәсенең Шарлык районы тирәсендә яшәүчеләр түбәндәге диалектларның кайсысында сөйләшәләр:

Битләр