Рус мәктәпләрендәге татар төркемнәренең 11 нче сыйныфында укучылар өчен татар теле һәм әдәбиятыннан олимпиада сораулары

Тарханова Гүзәлия 29 гыйнвар, 2012 - 17:20

Татар теле

1. Исем турында төшенчә. Аның лексик - грамматик билгеләре.

2. Ким җөмләләр нинди максатлардан чыгып кулланыла? Мисаллар белән аңлатыгыз.

VK фикерләре