Рус мәктәбендәге татар төркемнәренең 11 нче сыйныфы өчен татар теле һәм татар әдәбиятыннан олимпиада биремнәре

Тарханова Гүзәлия 5 февраль, 2012 - 15:53

1. Сүзнең тарихи килеп чыгышын телнең нинди бүлеге өйрәнә?

а) синтаксис;

б) морфология;

в) этимология.

2. Укытучы сүзе нинди орфографик принцип белән языла?

а) фонетик;

б) морфологик;

в) тарихи-традицион;

г) график.

VK фикерләре