Татар теле буенча олимпиадаларга әзерлек

Рус мәктәпләренең 11 нче сыйныфында укучы татар балалары өчен татар теленнән олимпиада сораулары

Тарханова Гүзәлия 5 февраль, 2012 - 15:50

1. Хәзер – хәзер, ботка – ботка, торма– торма, уйда мин – уй да мин, бит– бит, үпкә – үпкә, алда – алда, пар ат– парад, зур аю – зураю. Бу сүзләр арасында нинди аерма, нинди уртаклык бар?

Рус мәктәпләренең 10 нчы сыйныфы өчен татар теленнән олимпиада биремнәре

Тарханова Гүзәлия 4 февраль, 2012 - 19:33

1. Җөмләгә синтаксик анализ ясагыз.

Белергә кирәк ки, халык җырлары

Халкымыз күңеленең һич тә тутыкмас вә күгәрмәс, саф вә раушан көзгеседер.

(Г.Тукай).

Рус мәктәпләрендәге татар төркемнәренең 11 нче сыйныфында укучылар өчен татар теленнән олимпиада биремнәре (2008-2009 уку елы)

Тарханова Гүзәлия 4 февраль, 2012 - 19:17

1. Нечкә сузыклы сүзләр кергән рәтне күрсәтегез.

1) әни, кадерле, кадәр, хисап

2) кыйммәт, сурәт, гадәт, каләм

3) җиләк, тимер, тәрәзә, китап

4) сәнәк, чиләк, тәмләткеч, көнбагыш

Битләр