Рус мәктәбендәге татар төркемнәренең 9 нчы сыйныфында укучылар өчен татар теленнән һәм татар әдәбиятыннан олимпиада сораулары

Тарханова Гүзәлия 6 февраль, 2012 - 22:03

Шаян дусы хәзер кулбашлары салынган, йөзе кара-сары булып кипкән, күзләре нурсыз, үзе дәртсез бер казакъ хатынына әверелгән иде. (Г. Ибраһимов)

1. Иярченле кушма җөмләләрнең төзелеше ягыннан нинди төрләрен беләсез? Мисаллар ярдәмендә аңлатыгыз.

VK фикерләре