Рус мәктәпләрендәге татар төркемнәренең 9 нчы сыйныфында укучылар өчен татар теле һәм әдәбиятыннан олимпиада сораулары

Тарханова Гүзәлия 12 гыйнвар, 2011 - 19:15

Татар теле

1. Күчерелмә мәгънәнең төрләре.

2. Баш килештәге исемнәрнең нинди җөмлә кисәге булып килә алуын мисаллар ярдәмендә аңлатыгыз. ...
 

VK фикерләре