Рус мәктәпләренең 11 нче сыйныфында укучы татар балалары өчен татар теленнән олимпиада сораулары

Тарханова Гүзәлия 5 февраль, 2012 - 15:50

1. Хәзер – хәзер, ботка – ботка, торма– торма, уйда мин – уй да мин, бит– бит, үпкә – үпкә, алда – алда, пар ат– парад, зур аю – зураю. Бу сүзләр арасында нинди аерма, нинди уртаклык бар?

2. “Киемеңә карап каршы алалар, белемеңә карап озаталар”дигәнәйтелмәнең эчтәлеген кыска хикәя язып ачыклап бирегез.

VK фикерләре