Рус мәктәпләренең 10 нчы сыйныфы өчен татар теленнән олимпиада биремнәре

Тарханова Гүзәлия 4 февраль, 2012 - 19:33

1. Җөмләгә синтаксик анализ ясагыз.

Белергә кирәк ки, халык җырлары

Халкымыз күңеленең һич тә тутыкмас вә күгәрмәс, саф вә раушан көзгеседер.

(Г.Тукай).

VK фикерләре