Татар төркемнәренең 11 нче сыйныф укучылары өчен татар теле һәм татар әдәбиятыннан олимпиада сораулары (2000-2001 уку елы)

Тарханова Гүзәлия 29 гыйнвар, 2012 - 17:23

Татар теле

1. Кушма җөмлә.

2. Сыйфат сүз төркеме турында аңлатыгыз. 

3. Тыныш билгеләрен куегыз, җөмләгә морфологик һәм синтаксик анализ ясагыз.

VK фикерләре