Татар төркемнәренең 11 нче сыйныфы өчен татар теле һәм татар әдәбиятыннан олимпиада биремнәре (2005-2006 уку елы)

Тарханова Гүзәлия 29 гыйнвар, 2012 - 17:25

1. Татар телендә янәшә ике тыныш билгесе куела торган очраклар. Мисалларбеләнаңлатыгыз.

2. Җөмлә калыпларының бөтенлеген саклап, текстны тәрҗемә итегез.

VK фикерләре