Татар мәктәбенең 11 нче сыйныфында укучылар өчен татар теле һәм әдәбиятыннан олимпиада биремнәре

Тарханова Гүзәлия 22 гыйнвар, 2012 - 21:44

1. Ул алмашлыгын килешләр белән төрләндерегез.

2. Җөмләгә синтаксик, билгеләнгән сүзләргә морфологик анализ ясагыз.

Тау башына салынгандыр безнең авыл,

Бер чишмә бар, якын безнең авылга ул. (Г.Т.)

VK фикерләре