Сообщение об ошибке

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/host1531237/tarkhanova.ru/htdocs/www/includes/bootstrap.inc:3837) in drupal_send_headers() (line 1475 of /home/host1531237/tarkhanova.ru/htdocs/www/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/host1531237/tarkhanova.ru/htdocs/www/includes/bootstrap.inc:3837) in drupal_send_headers() (line 1475 of /home/host1531237/tarkhanova.ru/htdocs/www/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/host1531237/tarkhanova.ru/htdocs/www/includes/bootstrap.inc:3837) in drupal_send_headers() (line 1475 of /home/host1531237/tarkhanova.ru/htdocs/www/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/host1531237/tarkhanova.ru/htdocs/www/includes/bootstrap.inc:3837) в функции drupal_send_headers() (строка 1475 в файле /home/host1531237/tarkhanova.ru/htdocs/www/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/host1531237/tarkhanova.ru/htdocs/www/includes/bootstrap.inc:3837) в функции drupal_send_headers() (строка 1475 в файле /home/host1531237/tarkhanova.ru/htdocs/www/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/host1531237/tarkhanova.ru/htdocs/www/includes/bootstrap.inc:3837) в функции drupal_send_headers() (строка 1475 в файле /home/host1531237/tarkhanova.ru/htdocs/www/includes/bootstrap.inc).

Әдәбият теориясе буенча өйрәнелә торган термин-төшенчәләргә аңлатма (А.Г. Яхин системасы буенча)

Тарханова Гүзәлия 5 сентябрь, 2010 - 20:07

5 нче сыйныф

Чагыштыру – нинди дә булса әйбергә (образга, геройга һ.6.) бәя бирү өчен, башка әйбер (образ, герой һ.б.) белән чагыштыру.
Каршылык – әйбернең үз-үзенә карата каршылыкта торуы (кыска да, озын да; яхшы да, начар да).
Сыйфат – әйбернең озынлыгы, төсе, яхшылыгы, көчлелеге һ.б.
Сыйфат дәрәҗәсе – сыйфатның төрле куәтлектә булуы.
Кабатлау – бер эчтәлектәге әйберләрнең күплеге.
Мәгънә – әйбернең, күренешнең безгә кирәк ягы.
Гомумиләштерү – вакыйгаларның уртак ягын табып, бар вакыйгаларны җыеп торучы исем бирү.
Идея – авторның шулай булсын иде (яки булмасын иде) дигән теләге. Әсәрнең төп фикере. ...

VK фикерләре

Фикер өстәү