Татар теле буенча олимпиадага әзерләнү өчен сораулар

Тарханова Гүзәлия 5 август, 2010 - 19:29

Яр Чаллы шәһәре Мәгариф идарәсе белгечләре тарафыннан төзелде.

 1. Тел белеменең бүлекләре."Шәһәр" сүзен аларның һәрберсе кайсы яктан өйрәнә?
 2. Күчерелмә мәгънәләрнең төрләре.
 3. Фразеологик берәмлекләрнең мәгънәләрен аңлатыгыз: кызыл авыз, исенә төшкәч, исе киткән.
 4. Түбәндәге сүзләрдән синонимик рәт төзегез: нәсел, елау, курку, искиткеч.
 5. Исем белән исем фигыльнең уртак яклары.
 6. Сыйфат белән сыйфат фигыльнең уртак яклары.
 7. Рәвеш белән хәл фигыльнең уртак һәм аермалы яклары.
 8. Шарт фигыльгә билгеләмә бирегез, аңа хас грамматик билгеләрне күрсәтегез.
 9. Аныклагыч.
 10. Күп иярченле җөмләләр, аларның төрләре.
 11. Фигыль юнәлешләре.
 12. Сөйләм культурасы.
 13. Интонация, аның төп өлешләре.
 14. Татар теленең сүзлек составы ничек үзгәрә килгән? Ни өчен тел алынмалар кабул итә? Гарәп-фарсы алынмаларын ничек аерырга?
 15. Татар һәм рус телләрендә сүз бәйләнешендәге уртак һәм аермалы яклар.
 16. "Сүз" сүзенең ''Аңлатмалы сүзлек"тә 10 мәгънәсе һәм фразеологик әйтелмәләр составында кулланылуының 34 очрагы китерелгән. Сез шуларның ничәсенә мисал китерә аласыз?
 17. Сөйләмдә саналмышыннан башка килгән саннарның кулланылышын аңлатыгыз. Исемнәрендә сан булган нинди әдәби әсәрләрне беләсез?
 18. Татар телендә сүз ясалышы юллары.
 19. Ким җөмләләрне куллануның максатлары.
 20. Татар һәм рус телләрендә сүз тәртибе.
 21. Фигыль дәрәҗәләре.
 22. Сөйләмдә аваз үзгәрешләре.
 23. Аваз һәм хәреф мөнәсәбәте.
 24. Соң сүзе биш төрле сүз төркеме булырлык итеп җөмләләр уйлагыз.
 25. Хәзерге татар сөйләме нинди типларны үз эченә ала?

VK фикерләре