Татар әдәбияты буенча олимпиадага әзерләнү өчен терәк сораулар (9-11 нче сыйныфлар)

Тарханова Гүзәлия 5 август, 2010 - 18:58

Укучылар!

Тәкъдим ителгән сораулар күп еллар дәвамында республика олимпиадаларында чагылыш тапты. Алар Яр Чаллы шәһәре Мәгариф идарәсе белгечләре тарафыннан системага салынды.

Теоретик сораулар

 1. Эпик төр әсәрләренә хас үзенчәлекләр.
 2. Драма әсәрләренә хас үзенчәлекләр.
 3. Трагедия һәм драма арасында охшаш һәм аермалы яклар.
 4. Чәчмә һәм драма әсәрләренең уртаклыгы һәм аермасы.
 5. Төзмә һәм чәчмә әсәрләрнең уртак һәм аермалы яклары.
 6. Лирик герой төшенчәсен мисаллар белән аңлатыгыз.
 7. Үзең теләгән бер әсәрнең эпиклыгын дәлиллә.
 8. Әдәбиятта милли герой, милли характер, милли психология төшенчәләрен ничек аңлыйсыз?
 9. Урта гасыр әдәбиятында күчемлелек, дәвамчанлык.
 10. Романтизмга хас үзенчәлекләр. Бер әсәрне алып, аның романтик әсәр икәнлеген дәлилләгез.
 11. Дидактик әдәбият төшенчәсе.
 12. Сатира төшенчәсен бер әсәр мисалында аңлатыгыз.
 13. Конфликт төшенчәсен бер әсәр мисалында аңлатыгыз.
 14. Язма әдәбият һәм фольклор нинди мөнәсәбәттә?
 15. Бүгенге әдәбиятта синең замандашың.
 16. Татар классик шигыре.
 17. Мәгърифәтчелек реализмына хас үзенчәлекләр.
 18. Мәсәл жанры.
 19. Дастан жанры.
 20. Суфыйчылыкның татар әдәбиятында чагылышы.
 21. Реалистик прозаның үзенчәлеге.
 22. Бүгенге әдипләребез нинди темаларга иҗат итә?

Чор әдәбияты

 1. Борынгы төрки әдәбиятның төп ядкәрләре.
 2. Гомумтөрки әдәбиятта нинди жанрлар кулланылган?
 3. Борынгы төрки әдәбиятка хас үзенчәлекләр.
 4. Шәрык классикасының татар әдәбиятына йогынтысы.
 5. "Кыйссаи Йосыф" әсәрендә традицияләр һәм новаторлык.
 6. "Идегәй" дастаны һәм тарихи чынбарлык.
 7. Урта гасыр әдәби традицияләренең үзеннән соңгы әдәбиятта дәвам итүе.
 8. Мәгърифәтчелек реализмында шәхес һем мохит проблемасы ничек хәл ителә?
 9. "Коръән" китабының татар әдәбиятына йогынтысы.
 10. Урта гасыр әдәбиятында кеше шәхесе.
 11. Татар әдәбиятының чыганаклары.
 12. Казан ханлыгы чоры әдәбиятына хас үзенчәлекләр.
 13. 19 нчы йөздә реалистик проза үсешенә тәэсир иткән факторлар.
 14. 20 нче йөз башы поэзиясенең үзенчәлекләре.
 15. 20 нче йөз башы татар драматургиясенә хас үзенчәлекләр.
 16. 20 нче еллар әдәбиятындагы төп темалар.
 17. Сугыш чоры әдәбиятына хас үзенчәлекләр.
 18. Бүгенге әдәбиятта тарихи жанр.
 19. Әдәбиятта шәхес культының чагылышы.

Монографик тема

 1. Г.Исхакый әсәрләрендә милләт, дин язмышы.
 2. С.Рәмиев иҗатының романтик үзенчәлекләре.
 3. Ә.Еники әсәрләрендә ялгызлык һәм сагыш.
 4. К.Насыйриның фольклор өлкәсендәге эшчәнлеге.
 5. Ш.Камал иҗатында бәхет темасы.
 6. Ф.Кәримнең сугыш чоры лирикасының үзенчәлекләре.
 7. Татар язучыларыннан кемнәр "Халык язучысы" исеменә лаек булды? Берәрсенең иҗаты турында яз.
 8. Т.Миңнуллин әсәрләрендә милләт язмышы.
 9. Тарихи роман остасы дип кемне атар идегез?
 10. Г.Камал ‒ комедия остасы.
 11. Һ.Такташ ‒ мәхәббәт җырчысы.
 12. Һ.Такташ иҗатында символик сурәтләр.
 13. Г.Тукай иҗатында дини мотивлар.
 14. Г.Тукайның сатирик шигырьләре.
 15. Г.Исхакыйның мөһаҗирлектә язган әсәрләрендәге төп темалар.
 16. С.Хәким ‒ туган як җырчысы.
 17. Мөхәммәдьяр ‒ гуманизм җырчысы.
 18. Г.Кандалый поэзиясенең үзенчәлеге.
 19. Ф.Әмирхан ‒ психологик анализ остасы.
 20. Г.Кутуйның "Тапшырылмаган хатлар" әсәрен дәвам итегез.
 21. Р.Фәйзуллин иҗатының төп үзенчәлеге.
 22. "Моабит дәфтәрләре" ‒ Җәлил поэзиясенең иң югары ноктасы.

VK фикерләре