Рус мәктәбендә татар әдәбияты. Олимпиада - 2009. 9 нчы сыйныф

Тарханова Гүзәлия 12 гыйнвар, 2011 - 18:54

I. Әдәбият теориясе.

1.1. Очерк жанры нинди үзенчәлекләргә ия?
А) Документальлек
Б) Уйдырмалык
В) Уңай герой
Г) Образлылык
Д) Актуальлек
Е) Фараз итү
Ж) Локальлек
З) Конкретлык

1.2. Комедия жанры нинди була?
1. Комедия кайсы әдәби төргә керә?
2. Комедиянең нигезендә нәрсә ята?
3. Комедиядә нинди проблемалар күтәрелә?
4. Комедиядә вакыйга-күренешләр нинди формада сурәтләнә?
5. Комедия гадәттә нинди финал белән төгәлләнә?
6. Мәдәнилек төшенчәсен ничек аңлыйсыз?
7. Нинди комедияләр укыганыгыз бар? Исеме? Авторы?
8. Нинди комедияләр караганыгыз бар? Исеме? Авторы?
9. Кайсы театрда карадыгыз? Кайчан? ...

VK фикерләре