Рус мәктәбендәге татар төркемнәренең 9 нчы сыйныф укучылары өчен татар әдәбиятыннан олимпиада сораулары (2004-2005 уку елы)

Тарханова Гүзәлия 6 февраль, 2012 - 22:06

1. Лирик төргә хас сыйфатларны сана. Үзең теләгән бер әсәр мисалында дәлиллә.

2. Ш. Камалның “Буранда” хикәясе сюжеты элементларын билгелә.

VK фикерләре