Рус мәктәпләрендәге татар төркемнәренең 11 нче сыйныфы өчен татар әдәбиятыннан олимпиада сораулары (2009)

Тарханова Гүзәлия 29 гыйнвар, 2012 - 17:29

блок. Әдәбият теориясе һәм тарихы.

1.1.  20-30 еллар татар әдәбиятындагы иҗат методларын билгеләгез.

А) Натурализм;

Б) Сентиментализм;

В) Экспрессионизм;

Г) Социалистик реализм;

Д) Мәгърифәтчелек реализмы;

Е) Тәнкыйди реализм.

1.2. 40-50 еллар татар әдәбиятында өстенлек иткән жанрларны атагыз.

VK фикерләре