Рус мәктәбендә татар әдәбияты. Олимпиада - 2009. 10 нчы сыйныф

Тарханова Гүзәлия 5 гыйнвар, 2011 - 20:52

I блок. Әдәбият теориясе.

1.1. Хикмәт нинди жанр? Борынгы һәм Урта гасыр әдәбияты чорында хикмәт иҗат итүчеләрне атагыз.

1.2.  Дастан жанрына билгеләмә бирегез, берничә мисал китерегез. ...

VK фикерләре