Татар әдәбияты буенча олимпиадаларга әзерлек

Рус мәктәпләрендәге татар төркемнәренең 10 нчы сыйныфында укучылар өчен татар әдәбиятыннан олимпиада биремнәре

Тарханова Гүзәлия 4 fevral’, 2012 - 19:34

1. Укыгыз. Әсәренең авторын, алынган бүлекнең исемен, дастанның язылган елын күрсәтегез.

Сөһәйл зинданда. Бик кыйналды җаны,
Хәле китеп, йокысы килде аның.

Bitlär