Фатих Хөснинең “Сөйләнмәгән хикәя” әсәре буенча ачык дәрес презентациясе

Фатих Хөснинең “Сөйләнмәгән хикәя” әсәре буенча ачык дәрес презентациясе
Тарханова Гүзәлия 23 aprel', 2014 - 22:27

Искәрмә: бу курслар таләбе буенча 20 минутка исәпләнгән ачык дәрес.

Тема: Ф. Хөснинең “Сөйләнмәгән хикәясе”ндә бәхет мәсьәләсенең чагылышы.

Эшчәнлек максаты: теманы аңлау һәм уңышка ирешү өчен җирлек тудыру; фикерләү сәләтен үстерүне дәвам итү.

Мәгънәви-гамәли максат: “кеше бәхете” төшенчәсенең мәгънәсен аңлау өчен шартлар тудыру; герой кылган гамәлләрне анализлау аша образны аңларга ярдәм итү.

Тәрбияви максат: әхлакый мәсьәләләрне аерып чыгарып, кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр асылына бәя бирергә ярдәм итү.

VK фикерләре