Календарь-тематик план

4 нче сыйныф укучылары өчен әдәби уку буенча белем бирү программасы
21:18 24.09.2015
4 нче сыйныф укучылары өчен татар теленнән белем бирү программасы
21:04 24.09.2015
Әдәбият дәресе
11:09 02.09.2015
Татар теле
11:02 02.09.2015
Әдәби уку буенча эш программасы
11:58 18.06.2015
Татар теле буенча эш программасы
11:26 18.06.2015
Татар төркемнәренең 6 нчы сыйныфы өчен татар әдәбиятыннан эш программасы
13:12 08.09.2014
Әдәби укудан эш программасы
11:51 08.09.2014
Татар теленнән эш программасы
11:37 08.09.2014
Хәйдәрова Р.З. дәреслекләре буенча 3 нче рус төркемнәре өчен татар теленнән эш программасы
16:07 02.09.2014
4 бит