Эш программасы

Хәйдәрова Р. З. дәреслекләре буенча 3 нче рус төркемнәре өчен әдәби укудан (әдәбияттан) эш программасы
16:02 02.09.2014
Укытучы
18:22 01.09.2013
Укытучы
14:34 31.08.2013
Татар теле дәресләренә төзелгән эш программасы
19:04 05.09.2012
Уку дәресләренә эш программасы
19:00 05.09.2012
Әдәбият буенча эш программасы
09:41 04.09.2012
Эш программасы
11:24 03.09.2012
8 нче сыйныфларның татар төркемнәре өчен әдәбият буенча эш программасы
18:43 21.09.2011
1 нче сыйныфларның татар төркемнәре өчен уку дәресләренә эш программасы
09:28 31.08.2011
2 нче сыйныфларның татар төркемнәре өчен уку дәресләренә эш программасы
18:58 28.08.2011
4 бит