Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләренең рус төркемендәге 3 нче сыйныф укучылары өчен әдәби уку буенча белем бирү программасы

3 нче сыйныф укучылары өчен әдәби уку буенча белем бирү программасы
Тарханова Гүзәлия 30 сентябрь, 2015 - 11:51

3 нче сыйныф өчен эш программасы түбәндәге документларны исәпкә алып төзелде:

1. “Россия Федерациясендә мәгариф турында” Федераль законы. 2013. (273-ФЗ номерлы закон үзгәртелде, 2012, 29.12).
2. Мәгариф турында” Татарстан Республикасы законы, 2013 ел.
3. “2014-2020 нче елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт программасы” (2013 ел, 25 октябрь).
4. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыклары тарафыннан расланган “Рус мәктәпләрендәге рус телендә сөйләшүче балаларга татар телен һәм әдәбиятын укыту” гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты.
5. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм Фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән стандартка ачыклык кертүче “Төп гомуми белем бирү мәктәбенең рус телендә сөйләшүче балалар өчен татар теле һәм әдәби уку” предметыннан программа. Башлангыч гомуми белем мәктәбе. Төзүче-авторлар: К.С. Фәтхуллова, Р.З. Хәйдәрова.
6. “96 нчы гимназия” гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесенең төп белем бирү программасы.

Әдәби уку предметына характеристика

Әдәби уку дәресләрендә укучының текстны аңлап, сәнгатьле итеп һәм йөгерек укуына ирешү күздә тотыла. Программада тәкъдим ителгән темалар кысасында сөйләмнең коммуникатив типлары буенча бәйләнешле сөйләмне камилләштерү: сурәтләп сөйләү, эчтәлек сөйләү, хикәя төзү, хәбәр итү күздә тотыла. Монологик сөйләм күләме: кимендә 8-10 фраза. Программада тәкъдим ителгән эчтәлек нигезендә төрле төрдәге тыңлап аңлау күнегүләрен үти белү; сүзләрне, җөмләләрне аңлап тәрҗемә итә белү; текст эчтәлеге буенча фикер әйтү, аралашуга чыгу әдәби укуның төп үзенчәлекләреннән санала.

Болардан тыш төрле мәгълүмат белән эшләү күнекмәләренә ия булу, мәгълүматны танып белү, үзләштерү ихтыяҗыннан чыгып, тәкъдим ителгән текстларны аңлап укырга өйрәнү, текстның эчтәлегенә нигезләнеп, контекст буенча яңа сүзләрнең мәгънәсен аңлау әдәби укуның төп юнәлешләреннән санала..Уку өчен текстның күләме: 90-110 сүзгә кадәр. Аерым сүзләрне, җөмләләрне тыңлап дөрес тәрҗемә итә белү; бәйләнешле тестны тыңлап, эчтәлеге буенча укытучының сорауларына җавап бирү; дәрес барышында җанлы сөйләмне аңлап аралаша белүенә ирешү.

Диалогик һәм монологик сөйләм үстерүгә аерым игътибар бирелә: сорау һәм җавап репликаларын дөрес кулланып, әңгәмә төзи белү; тәкъдим ителгән ситуация буенча сөйләшү үткәрү (һәр укучының репликалар саны 7-8дән ким булмаска тиеш); укылган (тыңлаган) текстның эчтәлеген сөйли белү, лексик тема буенча бәйләнешле текст төзеп сөйләү (җөмләләр саны 10нан ким булмаска тиеш).

Уку эшчәнлеген оештырганда төп игътибар түбәндәгеләргә юнәлтелә: татар теленең әйтелеш нормаларын үтәп, аерым җөмләләрне диалогик һәм монологик текстларны сәнгатьле итеп һәм аңлап уку; таныш булмаган сүзләрнең мәгънәләрен сүзлекләрдән табып аңлата белү.

Уку фәненең укыту планында тоткан урыны

Укыту планында каралганча, әдәби уку дәресләре өчен эш программасы атнага 1 сәгать исәбеннән елга 35 сәгатькә төзелде.

VK фикерләре