Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләренең рус төркемендәге 3 нче сыйныф укучылары өчен татар теле буенча белем бирү программасы

3 нче сыйныф укучылары өчен татар теле буенча белем бирү программасы
Тарханова Гүзәлия 30 сентябрь, 2015 - 11:38

3 нче сыйныф өчен эш программасы түбәндәге документларны исәпкә алып төзелде:

1. "Россия Федерациясендә мәгариф турында"гы федераль закон.
2. Мәгариф турында” Татарстан Республикасы законы, 2013 ел.
3. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт программасы” (2013 ел, 25 октябрь).
4. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыклары тарафыннан расланган “Рус мәктәпләрендәге рус телендә сөйләшүче балаларга татар телен һәм әдәбиятын укыту” гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты.
5. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән стандартка ачыклык кертүче үрнәк программа: “Рус телендә сөйләшүче балалар өчен татар теле һәм әдәби уку предметыннан программа”, төзүче-авторлар: К.С. Фәтхуллова, Р.З. Хәйдәрова, Казан, 2013.
6. “96 нчы гимназия”гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесенең төп белем бирү программасы.

Предметка характеристика

Гомуми белем мәктәбендә татар теле дәресләре укчыларның сөйләм телен үстерүгә юнәлтелә. Бу исә аларның тыңлап аңлау, сөйләү һәм сөйләшү, дөрес язу һәм язма сөйләм күнекмәләрен формалаштыруны үз эченә ала. Укучыны аерым сүзләрне, җөмләләрне тыңлап, дөрес тәрҗемә итәргә, зур булмаган текстны тыңлап, эчтәлеге буенча укытучы сорауларына җавап бирергә, тексттагы җөмләләргә сорау куярга өйрәтү күздә тотыла. Бирелгән темалар яки сюжетлы рәсемнәр буенча сөйләү һәм язу; бирелгән җөмләләрдән бәйләнешле текстлар төзү; төрле текстлар буенча план төзү һәм план буенча сөйләргә өйрәтү татар теле предметының мөһим үзенчәлекләреннән санала. Шулай ук матур язу, ягъни язу кагыйдәләре нормаларын үтәү һәм татар сүзләрен дөрес язарга өйрәтү дә предметның әһәмиятле үзенчәлеге булып тора.

Укыту фәненең уку планында тоткан урыны

Укыту планында каралганча, әдәби уку дәресләре өчен эш программасы атнага 3 сәгать исәбеннән елга 105 сәгатькә төзелде.

VK фикерләре