Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләренең рус төркеме 4 нче сыйныф укучылары өчен әдәби уку буенча белем бирү программасы

4 нче сыйныф укучылары өчен әдәби уку буенча белем бирү программасы
Тарханова Гүзәлия 24 сентябрь, 2015 - 21:18

Эш программасы түбәндәгеләрне исәпкә алып төзелде:

1. “Россия Федерациясендә Мәгариф турында”гы федераль Законы. 2013. (2012 елның 29 нчы декабрендә кабул ителгән 273 нче номерлы Законның үзгәртелгән варианты).
2.  “Мәгариф турында” Татарстан Республикасы Законы, 2013.
3. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен саклау, өйрәтү, үстерү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт программасы, 2013.
4. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыклары тарафыннан расланган “Рус мәктәпләрендәге рус телендә сөйләшүче балаларга татар телен һәм әдәбиятын укыту” гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты.
5. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм Фән министрлыгы тарафыннан расланган стандартка ачыклык кертүче үрнәк программа: “Рус телендә сөйләшүче балалар өчен татар теле һәм әдәби уку” предметыннан программа. Башлангыч гомуми белем мәктәбе. Төзүче авторлар: К.С. Фәтхуллова, Р.З. Хәйдәрова, 2013.
6. ”96 нчы гимназия” гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесенең төп белем бирү программасы.

Эш программасының белем бирүнең максатлары:

1. Рус мәктәбенең 4 нче сыйныфларында укучы рус телендә сөйләшүче балаларга Федераль дәүләт стандарты таләпләрен тормышка ашыру белән бергә укучыларда лингвистик (тел), коммуникатив (аралашу), милли мәдәният өлкәсенә караган культурологик (мәдәниятлылык) компетенцияләре булдыру.
2. Гамәли максат: телне аралашу чарасы буларак үзләштерү өчен , укучыларга гаилә-көнкүрешкә, уку хезмәтенә бәйле сөйләм ситуацияләре кысаларында белем бирү һәм күнекмәләрен үстерү.
3. Логик фикерләү сәләтен һәм акыл эшчәнлеген активлаштыру өчен шартлар тудыру.
4. Мәдәниятара һәм шәхесара бәйләнешләрне үстерү һәм ныгыту.

Бурычлар:

1. Укучыларның 1-3 нче сыйныфларда үзләштергән белемнәрен һәм сөйләм күнекмәләрен камилләштерү;
2. Татар этикеты тәгъбирләрен кертеп, бирелгән ситуация буенча диалогик сөйләм оештырырга өйрәтү;
3. Программада күрсәтелгән лексик темалар буенча телдән яки язмача монологик сөйләм булдыруга ирешү;
4. Татар сөйләмен тыңлап аңларга күнектерү, текстларны аңлап уку күнекмәләрен үстерү;
5. Татар телендәге сөйләмне фонетик,лексик,грамматик яктан дөрес төзергә күнектерү;
6. Халыкларның үзара аңлашып, тату яшәвенә омтылыш тәрбияләү;
7. Укучыларның татар телен өйрәнүгә ихтыяҗын арттыру.

VK фикерләре

Фикерләр

Алсу исемле кулланучы сурәте

План очень понравился