9 нчы сыйныфларның татар төркемнәре өчен әдәбият буенча эш программасы

Әдәбият буенча эш программасы
Тарханова Гүзәлия 4 сентябрь, 2012 - 09:41

“Рус мәктәпләрендәге татар төркеме укучыларына татар әдәбиятыннан гомуми белем бирүнең дәүләт стандартлары” һәм “Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укыту программасы”на (1-11 нче сыйныфлар, Казан, “Мәгариф”, 2010) нигезләнеп язылды.

Дәреслек: Татар әдәбияты. Рус телендә урта гомуми белем бирүче мәктәпнең 9 нчы сыйныфы өчен дәреслек. Авторлары: З.Н. Хәбибуллина, Х.Г. Фәрдиева, Ә.Н. Хуҗиәхмәтов. – Казан: Мәгариф, 2011. Бу программа һәм дәреслектә әдәбият укыту 2 сәгать исәбеннән төзелгән, ә мәктәпнең укыту планы буенча 1 сәг., шунлыктан дәреслектәге материалларның барысын да саклаган хәлдә, аларны анализлау өчен бирелгән вакыт 1 сәгатькә кыскартылды.

Аңлатма язуы

Татар әдәбиятын укытуның төп максатлары:
- татар әдәбиятының бай тарихын, классик язучыларның иҗатларын һәм иң күренекле әсәрләрен өйрәнү, үзләштерү;
- иң күркәм әсәрләр мисалында рухи байлыкның кыйммәтен күрсәтү, дәрәҗәсен үстерү;
- укучыда кызыксыну хисен уяту, белем алуга, иҗади һәм рухи үсүгә теләк–омтылыш тудыру, укучының иҗади сәләтен үстерү.

VK фикерләре