11 нче сыйныфларның татар төркемнәре өчен әдәбияттан эш программасы

11 нче сыйныфларның татар төркемнәре өчен әдәбияттан эш программасы
Тарханова Гүзәлия 29 август, 2010 - 14:39

Әдәбият буенча (11 нче сыйныф) эш программасы “Рус мәктәпләрендә укучы татар балаларына ана теле һәм әдәбият укыту программалары”на (1-11 нче сыйныфлар, Казан, “Мәгариф” нәшрияты, 2003) нигезләнеп төзелде. Мәктәп укыту планында әдәб. дәресе атнага 2 сәг. исәбеннән каралган, ә программа – 3 сәг. исәбеннән төзелгән. Шуңа күрә язучыларның әсәрләрен өйрәнү өлешчә кыскартылды. И.Юзеев, Р.Батулла иҗаты дәреслектә бирелмәү сәбәпле (9 нчы сыйныфта өйрәнелде), планда аларның иҗатын өйрәнү каралмады.Төп дәреслек: татар әдәбияты: рус телендә урта гомуми белем бирүче мәктәбенең 11 нче сыйныфы өчен дәреслек-хрестоматия, Ф. М. Мусин, З.Н. Хәбибуллина, Ә. М. Закирҗанов. Казан, “Мәгариф”, 2006.

Рус мәктәбенең 11 нче сыйныфы татар төркемнәрендә әдәбият укытуның төп максатлары:
1. Әдәби әсәрләргә таянып, иң яхшы сүз сәнгате үрнәкләрендә урын алган вакыйга-күренешләр аша татар халкы тормышы белән танышу, аның яшәешенә, төп проблемаларына, рухи дөньясына кагылышлы материалларны өйрәнү.
2. Мөстәкыйль рәвештә әдәби әсәрне анализларга, аны бәяләргә өйрәтү.

VK фикерләре