Ярдәм сүзләрен үзгәртү

  • No HTML tags allowed.
  • Web-бит һәм электрон почта адреслары автомат рәвештә сылтамага үзгәртелә.
  • Юллар һәм параграфлар автомат рәвештә таныла. <br /> юлдан-юлга күчерү тегы, <p> тегы һәм </p> параграфны ябу тегы автомат рәвештә куела. Параграфлар танылмаса, берничә буш юл гына урнаштырырга кирәк.